Kết quả bóng đá Germany Youth U19 League

Ngày 07/12/2023
Ngày 18/11/2023
Ngày 03/11/2023
Ngày 15/10/2023
Ngày 07/10/2023
Ngày 15/09/2023
Ngày 09/09/2023
Ngày 20/08/2023
Ngày 17/08/2023