Lịch thi đấu Croatia 1.Division

Ngày 11/12/2023
23:10 - 10/12
Ngày 17/12/2023
23:00 - 16/12
Ngày 18/12/2023